wycena nieruchomości

PROSPERITY - Wycena nieruchomości

referencje kontakt english licencja uslugi

Polska Federacja

Stowarzyszeń

Rzeczoznawców Majątkowych

Polskie Stowarzyszenie

Rzeczoznawców Wyceny

Nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy
nieruchomości nietypowe
inwestycje wycena mieszkania

 

 Wszystkie wyceny wykonujemy terminowo i nie pozwalamy sobie na odstępstwa od tej zasady.

 

 Operaty i wnioski wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.

 

 Współpracujemy również z innymi rzeczoznawcami majątkowymi na terenie woj. mazowieckiego.

nieruchomości
wycena domu

Wycena obejmuje określenie wartości:

 • własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych
 • nieruchomości lokalowych
 • nieruchomości budynkowych
 • nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych)
 • oraz innych

Operat szacunkowy sporządzany jest dla różnych celów min:

 • bankowo - hipoteczny
 • skarbowo - podatkowy i amortyzacyjny
 • negocjacyjny i ofertowy
 • kupna - sprzedaż
 • darowizn i spadków
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • inne

Copyright ©2005 turzynski@vp.pl